482.16 USD

SL:

241.08 USD

SL:

96.97 USD

SL:

48.79 USD

SL:

24.44 USD

SL:

9.84 USD

SL:

4.97 USD

SL:

2.51 USD

SL:

1.01 USD

SL:

0.56 USD

SL:

Trumgame.com chuyên cung cấp các sản phẩm thẻ game online, thẻ điện thoại thanh toán bằng visa, mastercard thông qua cổng thanh toán trung gian Paypal, Onecom, phục vụ khách hàng ở trong và ngoài nước.
Thẻ gate là sản phẩm do FPT phát hành, dùng để chơi các game online của FPT như: Thiên Long Bát Bộ, MU, Đặc Nhiệm, Priston tale... Trumgame.com bán thẻ gate với nhiều mệnh giá khác như: gate 5 triệu, gate 2 triệu, gate 1 triệu, gate 500k, gate 100k, gate 200k, gate 100k.
Ngoài thẻ gate FPT, trumgame.com còn có các loại thẻ game online của các NPH khác như: VNG, VTC, GARENA... và các loại thẻ điện thoại.